Dnes je čtvrtek 2. červenec, svátek má Patricie,
je Světový den UFO.

Zajímavosti

Pozvánka na seminář o problémovém chování lidí s mentálním onemocněním

přidáno: 12. 10. 2017

Již podruhé v krátké době zavítá na Dobříš psychoterapeut a speciální pedagog PhDr. Hynek Jůn, PhD., spoluzakladatel Národního ústavu pro autismus (NAUTIS). Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 9:00 do 13:00 hod. se v prostorách Městské knihovny Dobříš uskuteční seminář nazvaný „Vztahy, intimita a sexualita, zvládání agrese u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem“, který pan doktor Jůn povede.

Seminář pořádá Centrum pro komunitní práci střední Čechy, které na Dobříši a v okolních obcích realizuje projekt „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů“.

"Seminář pořádáme v rámci projektu Pečovat a žít doma je normální - podpora neformálních pečujících, který na Dobříšsku (a také Hořovicku a Sedlčansku) realizujeme druhým rokem. Hlavní náplní naší práce je poradenství pro pečující rodiny, o které je opravdu velký zájem. Pro rodiny pečující o děti se ZP pořádáme také vzdělávací a odpočinkové aktivity, během nichž zajišťujeme osobní asistenci pro jejich děti. Součástí projektu jsou také tzv. mezioborová setkání, jejichž cílem je předávat a vzájemně sdílet zkušenosti pečujících - zejména mezi pracovníky sociálních služeb, ale také mezi zástupci měst a obcí a také úředníků státní správy (sociální odbory apod.). Hlavním cílem projektu je ověřit, jak v praxi funguje pozice tzv. koordinátora neformální péče, tedy člověka, který pomáhá rodinám pečujícím o dítě či dospělého se ZP nebo o seniora," uvádí analytička projektu paní Petra Klváčová, PhD. 

Setkání je určeno jednak pečujícím, kteří se starají o děti či dospělé s mentálním postižením či autismem, a dále také pracovníkům v sociálních službách, pedagogům a asistentům pedagoga, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Loňská přednáška PhDr. Jůna pořádaná Farní charitou Starý Knín se setkala s velkým ohlasem, věříme, že i tentokrát téma semináře i osobnost přednášejícího a jeho zkušenosti přilákají zvídavé posluchače. Doktor Hynek Jůn dlouhodobě pracuje s lidmi, kterým byl diagnostikován autismus, ale také s jejich rodinami a odborným personálem poskytujícím těmto lidem péči. Je respektovaným lektorem v oblasti problémového chování u lidí s mentálním postižením a poruchou autistického spektra (PAS).

Protože si spolu s dalšími kolegy uvědomoval, že v České republice chybí kompletní péče pro klienty s PAS, založili organizaci Nautis, z.ú., která takové služby nabízí. Nautis dnes poskytuje rozsáhlé spektrum služeb pro tuto cílovou skupinu – chráněné bydlení, domov se zvláštním režimem, speciálně pedagogické centrum, osobní asistence, odlehčovací pobyty či podporované zaměstnání. Zároveň se snaží seznámit laickou veřejnost s tím, jak lidé s autismem a jejich rodiny žijí, s jakými problémy se potýkají. Vystupuje například v nedávno uvedeném dokumentu Děti úplňku, který je věnován náročné situaci rodin, které pečují o dítě či dospělého s autismem. Vznik dokumentu iniciovali Petra a Petr Třešňákovi, rodiče dnes dvanáctileté dívky s autismem. Na jeho natočení a uvedení se podílela Česká televize, která se také zapojila do osvětové kampaně na podporu této cílové skupiny. Film je volně přístupný na webových stránkách ČT.

autor článku: Petra Klvačová, PhD. | analytik projektu