Dnes je středa 27. leden, svátek má Ingrid,
je Mezinárodní den památky obětí holocaustu.

dobrisskoaktualne.cz/zajimavosti

Jaká je kvalita dobříšské vody?

přidáno: 21. 05. 2019

Spotřeba vody v českých domácnostech v posledních letech vytrvale narůstá a mezi hlavní důvody patří vysoká kvalita a čistota tuzemské kohoutkové vody. Za její jakost a dodržování přísných hygienických norem nesou odpovědnost vodohospodářské společnosti napříč republikou.

Spotřeba pitné vody v českých domácností má v posledních letech vzestupnou tendenci. Děje se tak i v důsledku napojování dalších odběratelů na vodovody. V ČR je nyní zásobeno vodou z vodovodů více než deset milionů obyvatel, tj. 94,7 %. Dnešní spotřeba se pohybuje kolem 89,2 litru na osobu a den, zatímco v roce 2013 to bylo 87,1 litru.

Společnost SodaStream, která se specializuje na domácí výrobu perlivé vody, potvrdila oblibu domácí točené vody vlastním šetřením z ledna 2017 na vzorku 1000 respondentů. Domácí vodu pije pravidelně každý den 69 % respondentů a 89 % pravidelně, alespoň jednou týdně.

„Za značku SodaStream již několik roků neúnavně připomínáme, že Česká republika má obrovské štěstí na zdroje kvalitní pitné vody, kterou si můžeme doma natočit čerstvou a příjemně vychlazenou. A to buď do sklenice samotnou či se sladkým sirupem, s sebou ven do opakovaně použitelné lahve, nebo pro přípravu čerstvé perlivé vody v některém ze stále oblíbenějších výrobníků perlivé vody SodaStream. Jsme potěšeni výsledky výzkumu, které potvrzují, že pro většinu z nás je pití doma natočené vody stále běžným a samozřejmým chováním. Stejně tak máme radost, že pití čerstvě natočené vody je díky produktům vymýšleným a připravovaným u značky SodaStream jedním z užitečných střípků, jak předcházet nelogickým situacím. Jako jsou stovky litrů vysoce kvalitní pitné vody z vodovodů, které končí marně ztraceny v zeleni zahradních trávníků, zatímco vodu na pití lidé hledají zabalenu v hromadách balíků lahví z plastu na jedno použití. Kde kvalita vody je mnohem více zranitelná a ohrožená slunečním svitem či teplem během přepravy a v místě skladování,“ komentuje výsledky Zdeněk Zahrádka, manažer značky SodaStream.

Původ a kvalita kohoutkové vody

Zdrojem pitné vody v ČR jsou vodárenské nádrže, podzemní vrty nebo různé typy studní či drenáží. Na vodu pitnou se upravuje v úpravnách vod. „Podzemní vody bývají vhodnější pro přípravu pitné vody než vody povrchové, a to vzhledem k hygienickým nárokům na kontrolu kvality vody a nutnosti úpravy povrchových vod. Kvalita dodávané pitné vody je pro nás klíčová,“ říká Ing. Martin Kolařík, technický ředitel Vodohospodářské společnosti Dobříš (VHS Dobříš). Pitná voda ve vodovodní síti patří mezi nejpřísněji kontrolované komodity a povinnost testování je dána řadou norem, především zákonem o ochraně veřejného zdraví spolu s prováděcí vyhláškou, a je v souladu s evropskou legislativou. „Právní předpisy stanovují povinná místa kontroly, minimální četnost a rozsah kontroly. Supervizi nad kontrolou kvality pitné vody provádějí orgány ochrany veřejného zdraví. Voda je tak sledována v průběhu celého procesu – od podzemních či povrchových zdrojů až po kohoutky u spotřebitelů,“ prozrazuje Kolařík.

Dobříšská voda pochází z čistého prostředí brdských lesů, kde je čerpána z podzemních vrtů, proto má velmi vysokou kvalitu a splňuje ty nejpřísnější parametry pro pitnou vodu. VHS Dobříš provádí pravidelné kontroly dodávané pitné vody v úpravnách i u spotřebitelů.

Voda kohoutková versus voda balená

V případě přísných pravidelných kontrol se nabízí otázka, jak si ve srovnání s domácí točenou vodou stojí vody balené? „Kvalita balených vod může být výrazně ovlivněna, pokud nejsou uchovávány v chladu a chráněny před přímým slunečním světlem. Voda zůstává stále živým systémem, v němž se vyskytují organotrofní bakterie, a ty se v teple a na slunečním světle rychle množí,“ varuje Kolařík. Kvalitu balených vod zkoumala i analýza, kterou v dubnu 2019 provedla VHS Dobříš. Otestováno bylo celkem 12 vzorků, z nichž 5 nevyhovělo platné legislativě (organotrofní bakterie, mangan, Ph). Dalším významným faktorem je ekonomická stránka. „Zatímco tisíc litrů domácí točené vody vyjde v ČR v průměru na 82 Kč (včetně stočného), stejné množství balené vody se bude pohybovat v průměru mezi 6000 a 9000 Kč. A to už je podstatný rozdíl,“ říká Zdeněk Zahrádka a doplňuje třetí zásadní faktor: „Je třeba vzít v úvahu i environmentální rozměr. Podle vědců z University of California bylo k roku 2017 na světě vyrobeno 8,3 miliardy tun plastu. To je obrovské číslo. My všichni se proto musíme maximálně snažit nikoliv o recyklaci, ale precyklaci – tedy předcházení produkce dalších jednorázových plastových odpadků, jakými jsou například nápojové PET lahve.“

O spolupráci VHS Dobříš a značky SodaStream

SodaStream již 4. rokem spolupracuje s Vodohospodářskou společností Dobříš na řadě projektů. Například podporuje dobříšský vodohospodářský program pro vzdělávání dětí prvního stupně základních škol, kde se děti z Dobříšska zábavnou formou seznamují s koloběhem vody v přírodě, jehož součástí je putování kapky do kohoutků domácností a její návrat zpět do přírody. SodaStream rovněž pravidelně podporuje akce pořádané VHS Dobříš, jako je Týden Země, Májové slavnosti či Dětský den. Na těchto akcích zajišťuje pitný režim a pomáhá s šířením myšlenky precyklace – předcházení produkce jednorázových plastů.

O značce SodaStream

SodaStream je specialistou na perlivou vodu nachystanou v pohodlí domova bez tahání lahví a jedničkou mezi perlivými vodami, co do počtu vypitých litrů. Firma se od svého počátku datovaného do roku 1903 soustředí na ucelenou nabídku výrobníků domácí perlivé vody a souvisejícího příslušenství. Jejím cílem je nabídnout příjemný způsob přípravy vlastní perlivé vody v pohodlí domova místo tahání protivných plastových lahví a následného vynášení hromad plastového odpadu. Počtem stisknutí výrobníku si zákazník sám volí výslednou perlivost vody a přidáním čerstvého ovoce má možnost vytvořit lákavé pití bez zbytečných cukrů či sladidel pro sebe i svou rodinu. Litr vlastní domácí perlivé vody přitom vyjde na velmi příznivou cenu 2,57 Kč, takže si za pohodlí nemusí zákazník zbytečně připlácet. 

Kromě svého pohodlí navíc používáním každého jednoho výrobníku domácí perlivé vody SodaStream domácnosti ochrání přírodu v průběhu tří let přibližně před 2 500 prázdnými PET lahvemi od nápojů. Pro další informace a novinky navštivte adresu www.sodastream.cz.

* Zdroj: Porovnání firemních dat s výzkumem trhu balené vody za rok 2014 společnosti Canadean.

autor článku: Monika Straková | SodaStream