Dnes je čtvrtek 1. říjen, svátek má Igor,
je Mezinárodní den seniorů, lékařů, cyklistiky, vegetariánství a hudby.

Rozhovory

Revitalizace francouzského parku se nejspíš prodlouží! Proč?

přidáno: 22. 11. 2018

Návštěvníci dobříšského zámku se už téměř rok musejí obejít bez procházek malebným francouzským parkem, který se jinak těší velké oblibě. Od ledna 2018 je uzavřen a probíhá v něm rozsáhlá revitalizace, na kterou majitelé zámku dostali dotaci z programu Evropské unie IROP – revitalizace vybraných památek. V jaké je fázi a proč se celý projekt, původně plánovaný na dva roky, s největší pravděpodobností prodlouží, prozradil ředitel Zámku Dobříš Pavel Krejcárek.

Na začátku tohoto roku jste začali s revitalizací francouzského parku spadající pod dotační projekt Evropské unie IROP. Dle původních plánů měla revitalizace trvat dva roky, nyní se tedy nacházíte v polovině?

Nacházíme se ve fázi intenzivního budování, ale polovina za námi zatím není. Momentálně se pracuje na vnitřku oranžerie. Velký skleník je zcela vyklizený, likvidují se technická zařízení, elektrika, voda a tak dále, protože to všechno bylo dožilé. V této části se momentálně buduje sociální zázemí pro celý objekt. Pracuje se i na druhé části oranžerie, kde dosud byly kotelny, sklady a technické zázemí. I tady se veškerá stará technika likviduje. Začaly jsme také rozebírat střešní krytinu a plánujeme její kompletní výměnu. Zde nás bohužel nemile překvapil špatný stav trámů a dřevěných konstrukcí, který práce trochu zabrzdil, ale nevypadá to na žádnou katastrofu.

Je vidět, že se už v zahradě začaly opravovat také opěrné stěny…

Je to tak, v současné době se pod odborným dohledem pracuje na nejdelší stěně mezi parkem a oranžerií a brzy se začne i s pracemi na dalších stěnách.

V květnu jste předeslal, že se celý projekt IROP z mnoha důvodů, mezi něž patřila zdlouhavá výběrová řízení na stavební práce, značně opozdil. Už jste ztrátu dohnali?

Momentálně jedeme ve velkém tempu, což nám umožňují i příhodné klimatické podmínky. Pro přírodu nepříjemné teplo a málo srážek stavebním pracím ve francouzském parku nahrávají.

Takže budete budovat i v zimních měsících?

Určitě neplánujeme práce zastavit, ale pro určité úkony, například betonování zdí, je zapotřebí teplota nad bodem mrazu. Někde máme část stěn z cihel, ale vesměs jsou zdi kamenné, které se buď celé rozebírají, nebo se nahrazují do určité výšky. Pokud nám budou přát podmínky, začneme v zimních měsících také s renovací obsáhlého vodovodního systému, který napájí fontány v zahradě.

Původní projekt počítá s dokončením revitalizace v roce 2019, je to reálné?

Momentálně usilujeme o prodloužení projektu o jeden rok, což, zdá se, nebude ze strany ministerstva pro místní rozvoj problém bez uvalení jakýchkoliv sankcí. Za uplynulé měsíce jsme se přesvědčili o nesmírně administrativně náročné stránce projektu spočívající v propojení několika subjektů včetně Národního památkového ústavu (francouzský park je národní kulturní památkou pozn.) a organizací Natura 2000.

Co do právního a administrativního hlediska jste tedy nyní v jaké fázi?

Máme vysoutěženou kompletní stavbu jako takovou, což je největší objem prací, máme vysoutěženo restaurování soch a železa a momentálně jsme před vyhlášením soutěží na obnovu závlahového systému, na výsadbu nové zeleně, interiérů a zařízení oranžerie, a především obnovy iluzivní malby na severní stěně oranžerie. Ta bude zřejmě tím posledním, co se v rámci projektu zrealizuje, a dokončena bude pravděpodobně až na konci roku 2020.

O její obnově se mluví několik let, existuje už přesný projekt k realizaci této ojedinělé malby, kterou původně vytvořil pravděpodobně barokní malíř Josef Platzer?

Je to neuvěřitelně složitá záležitost na posouzení, materiály i na způsob, jakou technikou bude provedena. Po dlouhých jednáních máme jasno v tom, jak soutěž vyhlásit a jsme v úzkém kontaktu s Národním památkovým ústavem, jejichž zástupci budou také ve výběrové komisi. 

Když mluvíte o prodloužení projektu, mají návštěvníci počítat s uzavřením parku až do konce roku 2020, nebo jej plánujete alespoň částečně zpřístupnit dřív?

Je zřejmé, že ekonomické výsledky zámku za roky 2018 a 2019 budou vlivem kompletního uzavření francouzského parku nižší, a tak bychom ho rádi nejpozději v polovině roku 2020 otevřeli, byť s různými omezeními. Už se nám na tento rok hlásí i zájemci o větší svatby, kteří chtějí v areálu zámku využít také francouzský park. Definitivní potvrzení vydáme podle toho, jak budou pokračovat stavební práce, zřejmě v první polovině příštího roku. 

Máte už přesná čísla, nakolik se snížila návštěvnost zámku vlivem uzavření parku?

Zatím přesná čísla nemám, ale je to celkem jednoduché – víme, že obecně je průměrná návštěvnost zámku mezi čtyřiceti až padesáti tisíci s tím, že minimálně polovina lidí jde i do francouzského parku. O tento příjem jsme letos kompletně přišli a víme, že o něj přijdeme i příští rok. Na mě nicméně dělá dobrý dojem, že se sezona vyvíjí dobře, zájem o prohlídky zámku i další kulturní program trvá, a máme návštěvníkům v tomto smyslu co nabídnout. Jisté finanční omezení přináší kvůli zavření parku také menší množství svateb, především celodenních, pro které si svatebčané náš zámek vybírají i díky francouzskému parku. Letos jsme jich ještě pár zrealizovali, ale na příští rok určitě park pro svatby nenabídneme.

Revitalizace francouzského parku zčásti zasáhla i do přilehlého přírodního anglického parku, kde jste odstranili minizoo s hendikepovanými živočichy. Plánujete i zde ještě nějaké další zásahy?

Uzavření minizoo jsme předvídali, zvířata jsme vrátili Ochraně fauny ČR v Hrachově s příslibem, že po dokončení prací na oranžerii sem budou znovu navrácena. V prostoru kolem oranžerie je v anglickém parku udělaný zábor, pracovníci tam mají dvě stavební buňky, ale jinak žádná další omezení neplánujeme.

Lákáte návštěvníky, vzhledem k výpadku francouzského parku, ve větší míře do třicetihektarového anglického parku?

Určitě se to děje, potenciál parku je velký – nejen pro jeho ojedinělý přírodní ráz, ale také četné zajímavosti, mezi které patří studánky, mostky nebo tajemnem opředený čertův most. Na začátku příštího roku nainstalujeme do parku nové malované mapy, aby se v něm lidé mohli snáze zorientovat a užít si i jeho zákoutí.

Na rozvoji areálu zámku se několik let podílel pan Ing. arch. Libor Sommer, jenž byl i hlavním tvůrcem návrhu revitalizace francouzského parku, kterým rozšířil původní projekt Krtek. Pan architekt letos bohužel zemřel, a tak se nabízí otázka, nakolik se tato smutná událost promítla do revitalizace parku?

Úmrtí pana architekta nás velmi zasáhlo a vnímám jeho odchod jako obrovskou ztrátu. Na odborných pracích ho zastoupí jeho manželka, Ing. arch. Martina Sommerová, věci se momentálně řeší i po právní stránce, ale věříme, že všechno zvládneme dle původních plánů pana Sommera. K nějakým prodlením vlivem úmrtí došlo, ale to jsou záležitosti, které nelze předvídat, a s nimiž se musíme vypořádat.

Na projektu se podílí nespočet osob, řešíte momentálně nějaké personálie?

Je to na pořadu dne, protože nám na mateřskou dovolenou odchází hlavní ekonomická manažerka projektu, a hledáme za ni náhradu. Budu rád, pokud se informace dostane do veřejného prostoru a nabídne možnost potenciálním zájemcům o práci v našem kolektivu.

Máte pro nadcházející měsíce pokračující rekonstrukce nějaké osobní přání?

Loni jsem předesílal, že bych si přál, abychom tak náročnou a obsáhlou záležitost všichni zvládli ve zdraví. To se minimálně v jednom případě už nestalo, je vidět, že jde o nesmírně energicky náročnou věc. Pan architekt věnoval projektu srdce, potažmo část svého života. Proto se musím opakovat – přeji si, abychom zbývající část revitalizace všichni zvládli ve zdraví a s pevnými nervy. Jinak mohu návštěvníkům přislíbit, že dosavadní uzavření parku určitě ocení, protože výsledek bude stát za to. Všichni se velmi těšíme.

ZÁMEK DOBŘÍŠ – REVITALIZACE ZÁMECKÉ ORANŽÉRIE A FRANCOUZSKÉHO PARKU 
Cílem projektu bude celková revitalizace zámecké oranžérie a obnova iluzivní malby, restaurování 4 soch, obnova Francouzského parku a digitalizace památky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

autor článku: Michaela Fialová Rozšafná