Dnes je čtvrtek 1. říjen, svátek má Igor,
je Mezinárodní den seniorů, lékařů, cyklistiky, vegetariánství a hudby.

Rozhovory

Seriál rozhovorů s dobříšskými zastupiteli: Stanislav Vacek

přidáno: 20. 08. 2018

Dnešní pondělní ráno patří odpovědím současného starosty města Dobříše, pana Stanislava Vacka, kandidujícího za politické hnutí Starostové a nezávislí.

Volební období 2014-2018 máme již za sebou. Do voleb jste šel s nějakými představami a programem, naplnily se Vaše představy a s čím jste jako zastupitel spokojen či naopak rozčarován, jaký vliv to bude mít na Vaši kandidaturu v dalším volebním období?

Do konce volebního období přeci jenom nějaký čas zbývá, ale pomalu se chýlí ke konci a určitě je to příležitost k malému bilancování. Musím říci, že moje představy o tom, jak bude město fungovat v právě končícím období, se téměř zcela naplnily. Jsem zastupitelem od roku 1994, proto mě leccos nepřekvapí, ale na druhou stranu jsem věčný optimista a očekávám vždycky o trochu víc, a to dokonce také s ohledem na přístup lidí z mého okolí k práci pro město. Podařilo se toho za poměrné krátkou dobu dost, hodně je rozpracováno, další připraveno. Jsem rád, že se nám po dlouhém období studií a plánů podařilo vyměnit všechny inženýrské sítě a odstartovat rekonstrukci náměstí. Kompletně jsme, včetně sítí, zrekonstruovali většinu ulic na Malé Straně, dlážděný povrch v ulici Plk. B. Petroviče a Rukavičkářské, ulici Na Lukách, Pionýrů, Školní, Fričovu a pokračujeme dalšími (Jáchymovská). Opravilo se mnoho chodníků, vyměnilo mnoho lamp veřejného osvětlení, osadilo mnoho nových laviček atd. Stručně řečeno zlepšila se péče o majetek a infrastrukturu města. Významné kroky jsme učinili i v oblasti školství. Po rekonstrukci plata v 2. ZŠ a výměnách oken v budovách 2. a 4. MŠ začala rekonstrukce, dostavba a přístavba ZŠ Komenského, staví se nový pavilon u 5. MŠ a letos se zahájí (ve spolupráci s okolními obcemi) výstavba nového pavilonu 2. ZŠ, včetně rekonstrukce a rozšíření varny a jídelny. Zateplil se obvodový plášť a opravila střecha polikliniky, zrekonstruoval se povrch sportovní haly a bude se pokračovat zateplením obvodového pláště a rekonstrukcí vzduchotechniky, v další etapě přístavbou gymnastického sálu. Získali jsme dotaci na rekonstrukci chlazení zimního stadionu a hodláme ho „konečně“ zastřešit.  Připraveno je mnoho dalších projektů, z nichž nejvýznamnější je plánovaná výstavba knihovny se spolkovou činností na místě bývalého kina. Mohl bych pokračovat ještě dále a jistě jsem nevyjmenoval všechno důležité, ale chtěl jsem jenom podtrhnout, že je toho hodně připraveno a byl bych rád, aby se plány realizovaly. Jsem jenom trochu nemile překvapen přístupem některých kolegů v zastupitelstvu, kteří z různých pohnutek často nepodpoří smysluplné věci, nekonečně a opakovaně diskutují k obecně známým věcem a většinou poté hlasují proti nebo třeba ani nehlasují pro schválení rozpočtu, bez kterého by se veškeré investice a větší akce zcela zastavily. Myslím si, že do města velikosti Dobříše tzv. „velká politika“ nepatří a že by se zastupitelé na podstatných záležitostech měli dohodnout. Jak jsem ale napsal výše, jsem věčný optimista a věřím, že se moje milované a rodné město bude dál rozvíjet a chci pro něj dál pracovat – to je moje motivace k další kandidatuře do zastupitelstva města.

Kterých 5 nejpalčivějších problémů současné Dobříše vnímáte a jaké navrhujete řešení?

Jako jeden z nejpalčivějších problémů vidím dořešení dopravní infrastruktury, na jejímž řešení se již delší dobu pracuje, hlavně pak pokud jde o pohyb cyklistů a chodců, parkování a veřejnou dopravu. Dalším problémem je rovněž již započaté rozšíření možnosti třídění odpadů a řešení separace dalších komodit, např. bioodpadu. Rád bych, aby se konečně na Dobříši postavil plavecký bazén, jehož návrh už mám k dispozici. Po realizaci rozšíření kapacity mateřských a základních škol bych byl rád, aby se podařilo rozšířit prostory také pro základní uměleckou školu. I když se snažíme (Dobříšské listy online, facebookový profil, webové aplikace k hlášení závad, videopřenosy z jednání zastupitelstva a další), měla by se dále zlepšovat komunikace s občany, hlavně zpětná vazba směrem od občanů k úřadu.

Proč by měli občané Dobříše volit právě Vás?

Společně s lidmi, kteří smýšlí podobně jako já, jsme se shodli na všem podstatném, co si myslíme, že je třeba pro Dobříš udělat. Věřím, že podobné potřeby a přání má i většina občanů města. Já a moji kolegové z kandidátky Starostové a nezávislí chceme svoje znalosti, schopnosti, energii a dost často i volný čas věnovat tomu, aby se co nejvíce těchto přání a potřeb občanů města Dobříš v příštích čtyřech letech splnilo.

autor článku: Redakce DA