Dnes je čtvrtek 1. říjen, svátek má Igor,
je Mezinárodní den seniorů, lékařů, cyklistiky, vegetariánství a hudby.

Rozhovory

Seriál rozhovorů s dobříšskými zastupiteli: Markéta Čermáková

přidáno: 18. 06. 2018

Dnešní ráno si můžete přečíst odpovědi od Markéty Čermákové, členky hnutí ANO a současné zastupitelky, radní pro bezpečnost a správu majetku města.

Volební období 2014-2018 máme již za sebou. Do voleb jste šla s nějakými představami a programem, naplnily se Vaše představy a s čím jste jako zastupitelka spokojena či naopak rozčarována, jaký vliv to bude mít na Vaši kandidaturu v dalším volebním období?

Hnutí ANO získalo v roce 2014 v komunálních volbách dva mandáty. Jako radní jsem vytvořila koncepci údržby zeleně a komunikací a snažila jsem se prosazovat zejména nutnost vyčlenění odpovídajících finančních prostředků na opravy a údržbu komunikací, na údržbu zeleně, i na doplnění mobiliáře, a zvrátit tak stav neudržovaného a neupraveného města. Obnovila jsem po 6 leté odmlce od roku 2010 činnost komise prevence kriminality, a na tomto úseku se podařilo v roce 2018 získat již dvě dotace (na kamerový systém a na příměstský tábor). Jako zastupitelka pověřená řízením městské policie jsem do činnosti městské policie zařadila četné pěší pochůzky se psem a provedla několik organizačních změn v činnosti městské policie (např. městská policie dostala nově na starost i ztráty a nálezy, protože pouze Městské policii je možné 24 hodin denně 7 dní v týdnu takovéto věci odevzdávat. Městská policie musí nově nosit minikamerky za účelem monitoringu případných kolizních situací. Městská policie dostala za úkol monitorovat chybějící či zničené dopravní značení a hlásit nesvítící lampy a jiné poruchy městských zařízení..). Iniciovala jsem spuštění probíhajícího pilotního projektu SOS tlačítka pro osamělé či imobilní seniory, který má na starosti Městská policie. S čím naopak spokojená nejsem, je průběh jednání dnes již každého zastupitelstva, kdy se z tohoto jednání stává, promiňte mi ten výraz, „žvanírna“, a to na úkor racionální domluvy, ve prospěch občanů. Zastupitelstva jsou málokdy ukončena dle jednacího řádu včas, a tak musí proběhnout pokračující jednání, aby byly projednány všechny body z programu. Ráda bych tento stav změnila, což nemůžu. Můžu jen, jako lídr kandidátky za hnutí ANO, garantovat, že naši kandidáti pro volební období 2018-2022 jsou odborníci, pragmatici, bez potřeby zbytečného žvanění připraveni pomoci městu.

Kterých 5 nejpalčivějších problémů současné Dobříše vnímáte a jaké navrhujete řešení?

V každém případě bude nutné vyřešit odpadové hospodářství města. Musíme opravit alespoň větší část z městem spravovaných 37 km silnic a chodníků a prosadit opravy krajských komunikací. Dokončit rekonstrukci sportovní haly a zimního stadionu. Vyřešit situaci spolkového domu. Zachovat kvalitní zdravotní péči pro občany města a širokého okolí. Toto jsou asi nejpalčivější problémy našeho města a bude je muset racionálně a bez zbytečných emocí vyřešit nové zastupitelstvo.

Proč by měli občané Dobříše volit právě Vás?

Na tuto otázku asi neumím odpovědět, to raději nechám na úvaze občanů města.

autor článku: Redakce DA