Dnes je čtvrtek 1. říjen, svátek má Igor,
je Mezinárodní den seniorů, lékařů, cyklistiky, vegetariánství a hudby.

Rozhovory

Seriál rozhovorů s dobříšskými zastupiteli: Marek Vávra

přidáno: 27. 08. 2018

Ani tento týden nechybí odpovědi na tři otázky od současného dobříšského zastupitele. Tentokrát je na řadě zastupitel Marek Vávra.

Volební období 2014-2018 máme již za sebou. Do voleb jste šel s nějakými představami a programem, naplnily se Vaše představy a s čím jste jako zastupitel spokojen či naopak rozčarován, jaký vliv to bude mít na Vaši kandidaturu v dalším volebním období?

Moje představy se naplnily částečně, což se v případě demokratického rozhodování dá předpokládat. Jako zastupitel jsem se především zasazoval o investice i další obecnou podporu sportu a ochrany přírody. Jako zastupitel jsem především spokojen s tím, že se nám podařilo zprovoznit zimní stadion a nastartovat rekonstrukci - dlouho opomíjených – sportovních zařízení, tj. zimního stadionu a sportovní haly. Mezi hlavní úspěchy považuji:

 • rekonstrukce plochy pro cvičení ve sportovní hale – změna povrchu, rozšíření velikosti plochy pro sportování především pro potřeby škol na až trojnásobnou kapacitu,
 • výměna technologie chlazení (dotace Státní fond životního prostředí, realizace 06/2018 až 12/2018) spolu s rekonstrukcí plochy, mantinelů a dalšího potřebného vybavení na zimním stadionu (jedná se o výrazné snížení možnosti velké čpavkové ekologické havárie, která by v případě současného stavu mohla způsobit nedozírné následky),
 • zateplení sportovní haly (dotace Státní fond životního prostředí, realizace 08/2018 až 03/2019),
 • rekonstrukce sběrného dvora odpadů (dotace, realizace 2017),
 • studie využití celé sportovní haly (2016),
 • projekt gymnastického sálu.

Z čeho jsem rozčarován: z přístupu některých veřejně činných lidí, kteří upřednostňují pouze své zájmy či zájmy svých přátel. Z přístupu některých odpovědných lidí k utracení veřejných prostředků ve prospěch okamžité spotřeby (zeleň, údržba městského majetku, komunikace apod.) bez zásadního navýšení kvality a objemu provedených prací.

Jaký vliv bude mít na moji kandidaturu předchozí události:

Předchozí události jsou pro mě pouze zdrojem zkušeností, protože mou dlouhodobou cestou je napomoci městu v oblasti zlepšení stavu životního prostředí a v oblasti využití volného času, jakožto prevence jakékoliv negativní činnosti ve městě.

Kterých 5 nejpalčivějších problémů současné Dobříše vnímáte a jaké navrhujete řešení?

1. doprava

 • kruhové objezdy i ve spolupráci se Středočeským krajem
 • podpora cyklodopravy – využité přehodnoceného generelu cyklostezek ve městě a jeho zanesení do projektových dokumentací při opravách komunikací
 • parkování s maximálním využitím zeleně
 • dopravní řešení Mírového náměstí

2. odpady

 • rozšíření třídění odpadů (bioodpady, nejenom tráva, ale i kuchyňské oleje, zbytky potravin atd.)
 • zajištění udržitelného systému nakládání s komunálními odpady při max. využití regionálně dostupných zařízení (třídírna, kompostárna apod.)

3. školství

 • řešit kapacitní využití školských a předškolních zařízení s dosahem na region
 • řešit i další využití citovaných kapacit po jejich uvolnění

4. využití volného času

 • pokračovat v obnově sportovního areálu na Dobříši jako jsou:další plochy pro školní sport, pro fotbal, pro gymnastiku, pro skateboarding a další sporty, dovybavení areálu odpovídajícím ubytováním atd.
 • podpora především sportovních klubů
 • podpora kultury ve městě

5. Infrastruktura

 • kanalizace
 • vodovod
 • vodní zdroje

Proč by měli občané Dobříše volit právě Vás?

Nevím, zda by měli lidé volit právě mě, ale pokud se tak rozhodnou, tak snad kvůli tomu, že se dlouhodobě snažím osobně angažovat (v některých případech i úspěšně) ve prospěch ochrany životního prostředí a využití volného času. V ostatních oblastech se snažím podporovat kolegy, kteří tomu více rozumí nebo tomu více věnují.

autor článku: Redakce DA