Dnes je čtvrtek 1. říjen, svátek má Igor,
je Mezinárodní den seniorů, lékařů, cyklistiky, vegetariánství a hudby.

Rozhovory

Seriál rozhovorů s dobříšskými zastupiteli: Karel Vítek

přidáno: 03. 09. 2018

Předposlední rozhovor seriálu patří současnému zastupiteli Karlu Vítkovi kandidujícího za Komunistickou stranu Čech a Moravy.

Volební období 2014-2018 máme již za sebou. Do voleb jste šel s nějakými představami a programem, naplnily se Vaše představy a s čím jste jako zastupitel spokojen či naopak rozčarován, jaký vliv to bude mít na Vaši kandidaturu v dalším volebním období?

Volební období ještě zdaleka nemáme za sebou. Volby do zastupitelstva budou až na podzim a to je stále ještě hodně času na řadu změn a můžeme toho zrovna tak hodně napravit, jako pokazit. Takže na závěrečné hodnocení je podle mne ještě brzy. (pozn. redakce – uzávěrka rozhovorů se zastupiteli byla před prázdninami).

Chápu to, že mně občané Dobříše zvolili do zastupitelstva, jako obrovský závazek vůči voličům a přesto, že jako opoziční zastupitel mám pouze omezené možnosti něco zásadního změnit, snažil jsem se ze všech sil být pro občany a voliče užitečný. Moje představa byla a je, vrátit svým voličům důvěru, kterou mně obdařili. To, že se v tisku a dokonce v učebnicích děti dočtou, že komunisti a nacisti jsou jedno a totéž, je důmyslná lež, která má oklamat veřejnost. Co zůstalo našim dětem a našim budoucím generacím po tzv. sametové revoluci? Rozkradená země, kde již nevlastníme ani nerostné bohatství naší vlasti, omlouváme se vrahům našich rodičů. Kvůli pár zbohatlíkům máme chudé, máme lidi bez domova a bez perspektivy.

Ale pojďme konkrétně k Vaší otázce. Měl jsem například představu, že stihneme vybudovat, jak jsem to nazval v listopadu roku 2014, „Spolkový dům“. Nepodařilo se a v loňském roce jsme se v řešení vrátili do roku 2009. S tím jsou spojeny ovšem i jiné otázky. Kdo nechal bývalé kino tak zničit a zchátrat? Od roku 2009, kdy jsem poprvé požádal město o pozemky na založení nové zahrádkové osady, se snažím zajistit generační obnovu naší zahrádkářské organizace, které jsem se stal předsedou v roce 2015. Naše organizace zahrádkářů je velice úspěšná nejen v celostátní výtvarné soutěži, kde se účastní pravidelně děti z mateřských i základních škol, ale i v práci organizace jako takové. Postavili jsme u moštárny přístřešek na sudy s kvasem pro naši pálenici. Instalovali jsme do moštárny novou pálenici, pořídili jsme nový tlakový generátor pro lis moštárny, významně jsme zlepšili hygienu práce v moštárně. Zavedli jsme výrobu domácího kysaného zelí, které svoji oblibou pomalu začíná konkurovat jablečnému moštu. Pravidelně jezdíme sklízet rakytník na farmu REKOW. To vše jsou činnosti a služby pro občany, které děláme ve svém volném čase právě tak, jak zajišťujeme provoz moštárny a pálenice. Odměnou nám zahrádkářům bylo to, že zastupitelstvo nám blokuje vybudování nové zahrádkové osady a tím samozřejmě blokuje i omlazení naší členské základy, neboť bez zahrádky žádný nový zahrádkář nebude. Co to je za zastupitele, kteří něco jiného káží ve Strategickém plánu města a přesně opačně činí, při hlasování o takém jednoduchém projektu, jako je nová zahrádková osada?

Během volebního období jsem zažil spoustu zklamání jak v politice, tak i ve stavu, v jakém se společnost nalézá. Je problém najít si zubaře, je problém zajistit pediatra na místní středisko zdraví, je problém umístit děti do školy, máme desetiletý problém s kauzou ulice Západní, kde pověřený stavební úřad napíše, že věž a tři nadzemní podlaží jsou vlastně obytným podkrovím, které je v územním plánu povoleno. Ani jedno usnesení Kontrolního výboru, jehož jsem po celé volební období předsedou, nemělo jiný výstup, než že bylo vzato na vědomí zastupitelstvem bez dalšího řešení. Byl jsem donucen okolnostmi požádat o kontrolu a prověření našeho Územního plánu Ministerstvo vnitra ČR. Na úřadech se setkáváme byrokracií i s pohrdáním občany, jako by u nás byli občané pro úřady a úředníky a nikoliv naopak. S tím jsme se setkali i v jednání některých členů samosprávy, kteří ve snaze zajistit si osobní prospěch klidně poruší zákon, vyhlášku, nebo etapizaci stanovenou v Územním plánu. To si ovšem občané nedají líbit a řeší to peticemi, viz Brodce, Dukelské náměstí a mohl bych pokračovat. To jsou věci, které mně naopak potěšily, těší a mají moji plnou podporu.

Kterých 5 nejpalčivějších problémů současné Dobříše vnímáte a jaké navrhujete řešení?

V prvé řadě je to naše město jako takové. Měli bychom budovat město zelené, s klidovými zónami, a ne stavět v parcích bytové domy a rušit klidové zóny. Chybí nám chodníky na Vlašce, z Větrníku na Prachandu a k Doosanu atd.

Za druhé musíme vybudovat spolkový dům s knihovnou, nebo naopak, to už je jedno, a tvrdím, že v tomto případě můžeme klidně porušit koeficient zastavěnosti, neboť veřejný zájem významně překračuje nařízení v Územním plánu. To proto, aby se nám do tohoto zařízení vešel dostatečně veliký sál, abychom nemuseli maturitní plesy a jiné větší zábavy pořádat ve Staré Huti. Musíme se rovněž dohodnout s majiteli pozemků na Mírovém náměstí a odstranit panelovou hradbu, která nám opravdu čest nedělá.

Co pokládám za velmi důležité je, aby se město nedostalo do sevření komunikací, dálnic a silnic, neboť plán kraje je pořídit západní obchvat Dobříše a náš plán propojit naši průmyslovou zónu na Kodetce se silnicí na Hostomice v Trnové znamená, že město bude ze všech stran obklopeno velice frekventovanými silnicemi s těžkou kamionovou dopravou a tak se bude do města dostávat prach, hluk a zplodiny ze všech stran. A mimo jiné vezme za své i klidová a rekreační zóna v Brodcích i na Vlašce. To není dobrý plán.

Jsme malé, ale přesto celkem rozsáhlé město. Autobusové nádraží na Mírovém náměstí je sice tradice, ale znamená obrovskou zátěž pro centrum města. Protože elektromobilita postupuje velmi rychle kupředu, umím si zcela jasně představit, jak autobusové nádraží je umístěno na okraji města, např. za benzinovou stanicí SHELL a přes Dobříš a ve spolupráci se Starou Hutí i přes tuto obec kolují dva elektrobusy, které svážejí a rozvážejí občany do Hutě i po Dobříši, bylo by to  pohodlné a hlavně bezpečné, tiché a rychlé.

Poslední velmi závažný problém je nakládání s odpady. Technologicky a technicky umíme vyřešit vše. Zásadní je vypracovat koncepci a plán, který zajišťuje dlouhodobý udržitelný systém, nezávislý na koncepci kraje, která nám nevyhovuje a bude nakládání s odpady občanům prodražovat.

Proč by měli občané Dobříše volit právě Vás?

Odpověď na tuto otázku by spíše měli dát naši občané, naši voliči než my sami. Viděl jsem ve světě, kde stále ještě občas pracuji, nezměrnou bídu. Tvrdím, že my jsme ta výjimka světa, proto k nám lidé emigrují. Získal jsem spoustu zkušeností v práci doma i v zahraničí, umím řadu věcí, co slíbím, to dodržím, nebojím se a jsem komunista a to je moje osobní deviza.

autor článku: Redakce DA