Dnes je čtvrtek 1. říjen, svátek má Igor,
je Mezinárodní den seniorů, lékařů, cyklistiky, vegetariánství a hudby.

Rozhovory

Seriál rozhovorů s dobříšskými zastupiteli: Ivo Salcman

přidáno: 06. 08. 2018

Dnešní první srpnové pondělí si můžete přečíst odpovědi od Iva Salcmana, dobříšského zastupitele za KDU-ČSL.

Volební období 2014-2018 máme již za sebou. Do voleb jste šel s nějakými představami a programem, naplnily se Vaše představy a s čím jste jako zastupitel spokojen či naopak rozčarován, jaký vliv to bude mít na Vaši kandidaturu v dalším volebním období?

Do minulých voleb jsem šel jako zastupitel – nováček. Mým hlavním cílem bylo co nejvíce podpořit realizaci smysluplných projektů města. Mým druhým, neméně důležitých předsevzetím, bylo přispět k věcnému způsobu řešení úkolů a problémů města a napomoci tak zasypání poměrně hlubokých příkopů, vyhloubených v minulých letech z důvodů politických a osobních animozit mezi stranami a zastupiteli, které zbytečně spotřebovávají energii a koncentraci na práci pro rozvoj města.

Troufám si říci, že první úkol jsem se snažil pečlivou přípravou naplňovat a myslím si, že se mi to - byť s pouhým jedním hlasem v zastupitelstvu - docela dařilo. Jako příklady projektů, které jsem inicioval a zpočátku trochu osamoceně podporoval, bych uvedl tři záležitosti. První z nich byl úplný zákaz provozování hazardních her na Dobříši a s tím spojené postupné zavření heren. Trvalo to sice 2 roky, než se mi podařilo v zastupitelstvu pro tuto věc získat spojence, ale nakonec to bylo podpořeno všemi zastupiteli. Druhou záležitostí, kterou jsem inicioval, byla úprava projektu spolkového domu na projekt knihovny se spolkovou činností. Stálo to poměrně dost práce a přesvědčování, ale jsem rád, že na Dobříši vznikne opravdu moderní stavba, která se stane dominantou Dobříše a hlavně bude naplněna velmi smysluplnou činností. Třetí záležitost, ke které jsem dle mého názoru výrazně přispěl, je skutečnost, že se územní plán začal brát víc vážně. Územní plán a územní plánování má v sobě stále ještě dost nedokonalostí, které bude potřebné řešit, ale vnímám, že to bude hlavním úkolem již pro další vedení města a zastupitelstvo vzešlé z voleb.

Předsevzetí napomoci zasypání poměrně hlubokých příkopů v zastupitelstvu se mi, přiznám se, úplně moc nedařilo. Bohužel jsem zjistil, že příkopy a s nimi spojené způsoby jednání jsou příliš hluboké, a dosáhnout změny je příliš těžké. Mám dojem, že nejlepší by bylo, kdyby do zastupitelstva přišlo trochu „nové krve“, nezatížené minulostí. Uvidíme, jak to dopadne.

Kterých 5 nejpalčivějších problémů současné Dobříše vnímáte a jaké navrhujete řešení?

Na tuto otázku by se dalo hovořit velmi dlouho a detailně o konkrétních věcech tak dlouho, až by se vytratilo to, co je opravdu nejdůležitější. Proto se zkusím omezit jen na tři klíčové oblasti.

Prvním a nejpalčivějším problémem je podle mého názoru fakt, že naše město nemá vizi dalšího rozvoje, což se projevuje v projektech i v územním plánování. Město nemá jasně stanovené priority a skutečnost, že je s občany na kulatých stolech hledá až nyní, na konci volebního období, chápu jako volební tah vedení města nebo „Potěmkinovu vesnici“. Dle mého názoru by vedení mělo na začátku volebního období sestavit dlouhodobou a střednědobou vizi dalšího rozvoje, jejíž hlavním cílem by bylo zlepšit kvalitu života na Dobříši, a tu pak systematicky naplňovat.

Druhým palčivým problémem města je, že město nemá „tah na branku“, což, dle mého názoru, trochu souvisí s minulým bodem, neboť kde není vize, není ani energie. Zdá se mi prostě, že město má „slabý motor“. Velká část projektů se realizuje, až když věci hoří, projekty jsou realizovány velmi často ve skluzu a s vícenáklady. Chybí mi systematická práce a energie. Aby se věci pohnuly, je nutné udělat změny v managementu města i v radě města a zlepšit atmosféru v zastupitelstvu.

Třetím palčivým problémem je špatná komunikace ve městě, zejména v zastupitelstvu, která s sebou nese roztříštěnost názorů, problematické hledání řešení a zákulisní politikaření. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou nekvalitně připravené, jednání se pak protahují dlouho do noci, protože se ztrácí mnoho času vyjasňováním a někdy i osobními útoky. V takové atmosféře je velmi obtížné dosáhnout stavu, kdy zastupitelstvo „táhne za jeden provaz“ a přispívá k rozvoji města. Změnu v této věci, podle mého názoru, může přinést silná osobnost přijatelná pro zastupitele. Zastupitelstvo zkrátka potřebuje trochu „provětrat“.

Proč by měli občané Dobříše volit právě Vás?

Dobrá otázka pro kreativního, sebestředného a zkušeného politika. Pro mě otázka těžká a nepříjemná. Nicméně v reflexi na to, co jsem uvedl, chci nabídnout, že se budu snažit aktivně přispívat k tomu, aby město:

  • nabídlo občanům dobrou vizi, sledující zlepšení kvality života na Dobříši;
  • usilovně, energicky a systematicky na uskutečnění této vize pracovalo;
  • více „táhlo za jeden provaz“ a méně sil ztrácelo v osobních šarvátkách;
  • vytvořilo lepší urbanistickou koncepci, která by se zohlednila i v územním plánu;
  • nabízelo startovací byty pro mladé lidi;
  • více přemýšlelo nad tím, jak udělat Dobříš krásnější, a alespoň něco z toho se podařilo uskutečnit.

autor článku: Redakce DA