Dnes je čtvrtek 1. říjen, svátek má Igor,
je Mezinárodní den seniorů, lékařů, cyklistiky, vegetariánství a hudby.

Rozhovory

Seriál rozhovorů s dobříšskými zastupiteli: Helena Pekaríková

přidáno: 30. 07. 2018

S novým týdnem pro vás máme další tři odpovědi ze seriálu rozhovorů se zastupiteli města Dobříše, dnes odpovídá současná zastupitelka Helena Pekaríková.

Volební období 2014 – 2018 máme již za sebou. Do voleb jste šla s nějakými představami a programem, naplnily se Vaše představy a s čím jste jako zastupitelka spokojena či naopak rozčarována, jaký vliv to bude mít na Vaši kandidaturu v dalším volebním období?

Musím konstatovat, že většina z mých představ před minulými volbami se naplnila. Ale samozřejmě není reálné, že během čtyřletého funkčního období se naplní všechny požadavky zvolených zastupitelů. Já považuji za nejdůležitější, že se podařilo získat dotace na řadu významných projektů. Pro mě je nejdůležitější, že byla zahájena přístavba učeben 5. MŠ. Rozšiřování kapacity mateřských školek je pro další rozvoj Dobříše nezbytný. Během tohoto volebního období jsem byla občas zklamaná vzájemnými osobními útoky ze strany některých kolegů zastupitelů. Věřím, že v příštím volebním období se zvýší úroveň komunikace mezi kolegy zastupiteli i mezi zastupiteli a veřejností.

Kterých 5 nejpalčivějších problémů současné Dobříše vnímáte a jaké navrhujete řešení?

Za jeden z největších problémů na Dobříši považuji neutěšený stav komunikací. Je nezbytné zajistit aktivnější spolupráci se středočeským krajem, aby urychlil opravy silnic v jeho správě a pokud se jedná o místní komunikace, je nutné ještě většího zapojení městské společnosti DOKAS, s.r.o. V souvislosti s komunikacemi je také třeba, aby byl postaven chodník v ulici Březová. Pokud se jedná o tuto záležitost, tak je zde největším úskalím přesvědčit vlastníky dotčených pozemků, aby pozemky prodali nebo pronajali. Pro kulturní rozvoj města a zlepšení spolkové činnosti je třeba, aby byl realizován projekt spolkového domu. Budu usilovat o to, aby nezůstalo pouze u zpracování studie, ale začaly se intenzivně hledat zdroje financování. Stejný problém se týká i sportovních zařízení na Dobříši (sportovní hala a zimní stadión). V neposlední řadě považuji za velký problém odpadové hospodářství ve městě. Považuji za nezbytné, aby odpad zpracovávala firma vlastněná městem, aby občané neplatili vysoké částky za svoz odpadu.

Proč by měli občané volit právě Vás?

Domnívám se, že se snažím vždy nalézt koncenzus při jednání s ostatními zastupiteli i s vedením města. Budu usilovat o dohled nad rozumným hospodařením města, tak jsem to dělala, v předchozím funkčním období jako předsedkyně finančního výboru. Budu podporovat ty investiční projekty, které jsou smysluplné pro většinu občanů města.  Kterýkoliv občan se na mě může kdykoliv obrátit se žádosti o pomoc. Vždy tady budu pro Vás!

autor článku: Redakce DA