Dnes je čtvrtek 1. říjen, svátek má Igor,
je Mezinárodní den seniorů, lékařů, cyklistiky, vegetariánství a hudby.

Rozhovory

Seriál rozhovorů s dobříšskými zastupiteli: Martin Musil

přidáno: 23. 07. 2018

Ani tento týden nechybí odpovědi na tři otázky od současného dobříšského zastupitele. Tentokrát se abecedně na řadu dostal pan Martin Musil zvolený za Občanskou demokratickou stranu..

Volební období 2014-2018 máme již za sebou. Do voleb jste šli s nějakými představami a programem, naplnily se Vaše představy a s čím jste jako zastupitel spokojen či naopak rozčarován, jaký vliv to bude mít na Vaši kandidaturu v dalším volebním období?

Děkuji za otázky. Představu mám vcelku jednoduchou – kromě starosti o sebe a blízké by člověk měl mít péči i o svět okolo. Tahle představa se mi naplňovala jak v předchozích volebních obdobích, tak i v tomto. Takže, možná trochu paradoxně, v tomto ohledu jsem spokojený. Paradoxně proto, že přes vítězství ODS ostatní politické spektrum tento fakt nerespektovalo a osobní ambice převýšily nad logikou nastavenou voliči. Důsledkem může být pocit rozčarování, ale nechci se situací okolo současné radnice nyní příliš zabývat, ostatně myslím, že celé město vnímá, jak je Dobříš spravována. Spokojený jsem tedy především se spoluprací v rámci našeho zastupitelského ODS klubu. Spokojený jsem s působením této skupiny v rámci zastupitelstva; ač z opoziční pozice, v rozhodování zastupitelstva působíme konstruktivním způsobem. Spokojený jsem ale hlavně se spoluobčany Dobříše, s jejich schopností naplňovat život Dobříše vlastní aktivitou. Spolu s ostatními zastupiteli s ODS se snažím být na jejich straně a podporovat je. Rozčarovaný jsem z působení koalice, která rozhodně čest významu tohoto slova nedělá, a z důsledků tohoto stavu. Rozčarovaný jsem z toho, jak Dobříš vypadá. Nemyslím jen jistě snadno ukliditelný a snad i občany udržitelný pořádek třeba okolo kontejnerů. Myslím rozbitost jak v oblasti komunikace s lidmi, tak třeba i v oblasti kvality veřejného prostoru, myslím i obecnou urbanistickou disharmoničnost. Možná, že i některá pnutí mezi lidmi na Dobříši jsou důsledkem nekvality tohoto prostoru. Tedy starost o společný prostor ve všech jeho rozměrech je, myslím, klíčová výzva do dalšího období.

Kterých 5 nejpalčivějších problémů současné Dobříše vnímáte a jaké navrhujete řešení?

Chceme-li město dobře spravovat, musíme ho vnímat jako celek, ne jako atomizovaný seznam jednotlivých problémů, požadavků a zájmů. Lehce s nadsázkou - je to jako byste se zeptali, co je důležitější? Parmazán, hrst rýže, trochu vína a vývaru…?  Ingredience bez receptu smysl moc nedávají. Je to asi stávající problém města. Nejasná představa, co se vlastně má „uvařit“ a podle jakého receptu. Takže jako naprosto klíčovou prioritu vnímám schopnost rozumět a dokázat definovat představu, vizi. K porozumění a definici představy - řešením je mít nadhled, naslouchat, aktivně se ptát a odpovědi respektovat. Také vědět, z čeho se dá tvořit, co je ve „špajzu“. Věnovat pozornost souladu obecného a skupinového či osobního zájmu (respektovat i omezení). Vizi věřit a všemožně o ní se všemi komunikovat. Další priorita - recept i materiál vybrat poctivě a pak se receptu držet. Nefungovat stylem „Jak pejsek s kočičkou vařili dort“. Z výsledku se radovat, a to i když není úplně přesně podle mého gusta, ale ostatním sedí.

Konkrétněji? Klíčovým je veřejný prostor. A to jak ten fyzický, tak ten sociální. Je to pole, kde město má být aktivní. Nikoliv v oblasti soukromí občanů, ale tam, kde se občané pohybují venku, mimo svou fyzikou i sociální privátní zónu. Například?

Horkým bodem občanských diskuzí posledních měsíců je územní plán. Dobříš má vcelku dobrý územní plán. Ne že by nebyly třeba korekce, ty jsou potřeba v průběhu času vždy. Horší je to s jeho dodržováním. Jednak se tak trochu blížíme zmíněné Čapkově pohádce mísením všeho možného, ale hlavně nedokážeme zabránit pověstnému českému hledání skulinek k dělání si věcí po svém, a to i proti pravidly danému duchu. Nemyslím tím omezovat kde co, ale navádět a motivovat, aby výsledkem byla harmonie ve všech vrstvách. Myslím, že řešením by bylo výraznější angažování kvalitního urbanisty/architekta. Pomohl by řešit jistě i diskuzi ohledně růstu Dobříše ve pro všechny strany akceptovatelných proporcích.

S tím souvisí i kvalita ulic, náměstí a veřejných prostranství, bezpečná prostupnost pro děti a cyklisty, využitelnost pro aktivitu, příjemné pobývání. Významná část dobříšských občanů dojíždí do Prahy. Je dojíždění, parkování, čekání na autobus, spojeno s odpovídajícím komfortem? Město má stát za občany hlavně v jejich každodenním životě. Jistě, je důležité mít kde sportovat nebo se scházet a podpora zde je potřebná a oprávněná, ale minimálně stejně, ne-li více důležitá je kvalita toho každodenně širokou veřejností používaného veřejného prostoru. Jeho kvalita se pak jistě má šanci „prokopírovávat“ do kvality i v našich soukromějších oblastech.

Společný prostor ve společensko-sociální rovině si žije ve spolcích, oddílech, skupinách svým životem a je to tak dobře. Město nemá a ani nedokáže být kvalitním organizátorem všeho dění.  Prioritou zde je hlavně otevřenost radnice ke komunikaci, či lépe k naslouchání. Nevnucovat svou představu, ale pomoct naplnit tu občanskou. Jedním z důležitých bodů řešení je věnovat lidem svůj čas, co největší šíři lidí, ne pouze „spřáteleným“ kruhům.

Nevím, zda servisní činnosti města jako odpady, voda apod. lze vůbec v diskuzi o prioritách zmiňovat. V základu prostě fungovat musí. Radnice ale má vnímat a reagovat na požadavky v oblasti kvality. A všude tam, kde jde o technologii správy, fungovat podle dodržovaných pravidel. Nerozhodovat podle okamžitých zájmů a mnohdy zájmů pouze malých skupin.

Nechci zde ale vytvářet svůj detailní seznam dílčích priorit, těch by jistě bylo více než pět a ostatně reprezentativní seznam nemůže vznikat jako dílo jednotlivce, ale je výsledkem průniku různých pohledů a potřeb. Prioritou pro mne zůstává hlavně chápající a komunikující radnice, funkční a kvalitní město.

Proč by měli občané Dobříše volit právě Vás?

Asi nejsem správný typ pro sebeprezentaci. Kvůli receptům v oblasti gastronomie bych se asi nevolil, umím leda tak to rizoto. Jsou ale i podstatné důvody pro. Nejen já, ale i celá skupina dobříšské ODS má již životní zkušenosti, máme i praxi s prací pro město, která přinesla dobré výsledky. Řadu věcí umíme a Dobříš máme rádi. ODS Dobříš je různorodá a přitom nadprůměrně přátelská a dlouhodobě spolupracující skupina Dobříšáků. Měl-li bych vyslovit výzvu koho volit, pak tedy tento tým. Jsem si jist, že náš pohled na věci okolo veřejné správy je voličům blízký.

autor článku: Redakce DA