Dnes je sobota 19. září, svátek má Zita.

Náš region

To vy dnes nemůžete znát …

přidáno: 17. 08. 2015

Spolku E-Plus se povedlo zrealizovat projekt, který sblížil generace, mládeži pomohl pochopit dřívější dobu a seniorům obohatil jejich společenský život. Přinášíme vám článek i video projektu "Jak to bylo?"

Hlavní myšlenkou Spolku E-Plus, při plánování tohoto projektu byla představa sbližování generací. Mládež se měla dozvědět o dřívější době, kterou si dnes jen těžko dokáže představit a pochopit ji. Seniorům se měl oživit jejich společenský život a obohatit jejich čas o mladé posluchače. 

V první fázi spolek navázal spolupráci s panem Mgr. Vítem Řehořem, učitelem z 1. ZŠ Dobříš, který učí jak Občanskou výchovu, tak i Dějepis. Následně se s žáky 9. ročníků naplánoval program a po konzultaci s Domovem seniorů a Klubem důchodců se mohly uskutečnit první rozhovory. 

„Dojmy žáků základní školy byly z počátku smíšené, žáci nevěděli, co je očekává. Po první dni plného rozhovorů a opadnutí „trémy“ se však děti vracely nadšené. Následující týden se pak návštěvy ještě jednou opakovaly. “Splnili jsme si první cíl, kterým bylo sbližování generací“, říká zástupce Spolku E-Plus. Během rozhovorů bylo často při vzpomínání seniorů slyšet: „To Vy nemůžete znát …“ a mnohdy se povídání zvrhlo v nezadržitelný smích z obou stran.

Žáci si se seniory povídali na jejich pokojích i ve společenských místnostech Domova seniorů. Dozvěděli se, jaký byl život dříve v poválečné době i mnoho o historii města Dobříš a jeho okolí. Pak už následovalo zadání úkolu žákům. Děti vypracovávaly články z jednotlivých rozhovorů.

Díky tiskárně pana Petra Dvořáka z Dobříše se mohly zrealizovat následné expozice. Kromě obrazů a článků vznikly také filmy o celém projektu. První výstava se uskutečnila 22. června 2015 od 10:00hod. v Městské knihovně v Dobříši. Druhá následovala 25. června 2015 v Domově seniorů, kde byla galerie zanechána na delší dobu.

Prvního promítání se účastnila také paní Mgr. Petra Neubergerová, které spolek velmi děkuje za podporu. Poděkování patří také Sociálnímu fondu Městského úřadu, který projekt podpořil. Druhá expozice byla pojata slavnostněji a mimo promítání a výstavy žáci také vyprávěli o svých pocitech a zážitcích z projektu. Akci doplnila svým vystoupením také paní Heklová, klientka Domova seniorů, se svým přednesem básně o mládí. Nechyběla nám ani hudební vložka v podání pana Mirka Bžocha. Expozici je možné v Domově seniorů vidět ještě do konce prázdnin.

„Když se ohlédneme na milé reakce všech zúčastněných, na radost a porozumění napříč generacemi, vidíme, že projekt nebude jen krátkodobým projektem. Plánujeme navázat i v dalších letech, mladí reportéři nám neustále dorůstají a senioři nám mají mnoho co vyprávět. Můžeme se takto od sebe navzájem mnoho naučit. A co je krásnějšího, než když se mezi sebou generace uznávají a sbližují?“ shrnují celý projekt jeho organizátoři ze spolku E-Plus.

Video o projektu můžete shlédnout níže:

autor článku: Spolek E-Plus & Redakce DA