Dnes je sobota 19. září, svátek má Zita.

Náš region

Krátký pohled do historie a současnosti SDH Dobříš

přidáno: 03. 07. 2015

Sbor dobrovolných hasičů v Dobříši oslavil v sobotu 130 let od svého založení. Podívejme se krátce do jeho historie i současnosti.

V Dobříši vešel hasičský záchranný sbor v činnost řádnou valnou hromadou 13. Září 1885. Na základě zkušeností z ciziny a od roku 1864 i z Čech se totiž ukázalo, že dobře vycvičené a vedené hasičské sbory vykazují mnohem lepší výsledky při likvidaci požáru.

Tou dobou měl sbor sedmnáct činných členů a další členy přispívající, mezi něž patřili například všichni členové městského zastupitelstva a také správa zámku.  Hasičský sbor disponoval čtyřkolovu stříkačkou zakoupenou městem v roce 1883 za částku tisíc zlatých včetně dvou kusů savic a 80 metrů hadic. K tomu šest plátěných věder, dva opěrací žebříky, dva hákové žebříky a jednu sekeru.

V době založení hasičského sboru mělo město Dobříš 382 domů a 3484 trvale bydlících obyvatel. Po zřízení městského vodovodu v roce 1909 bylo ve městě vybudováno 20 podzemních hydrantů, které v případě požáru byly velkým pomocníkem. V době první světové války byla řada členů povolána do armády. Po zrození Československého státu mělo město Dobříš 4288 obyvatel a 924 čísel popisných. Vybavení sboru se rozrostlo o několik stříkaček, dvanáctimetrový vysouvací žebřík, hadice a další nezbytný materiál.  Osobní  vůz Praga Grant a nákladní vůz Chevrolet, které sbor vlastnil, byly oba v nepojízdném stavu.

Roku 1964 se hasičský sbor přejmenoval na Základní organizaci Českého svazu požární ochrany v Dobříši a v roce 1975 došlo k ustavení pobočné stanice Okresního veřejného požárního útvaru v Příbrami se sídlem v Dobříši. Tato pobočná stanice byla vybavena mobilní radiostanicí a vozidlem a v listopadu téhož roku zde byla zahájena pravidelná služba. V současné době má SDH v těchto prostorách pronajaty dvě garáže.

Členská základna v současnosti čítá celkem 53 členů, výjezdová jednotka 19 členů, kteří aktivně pomáhají HZS Dobříš. SDH nepomáhá jen u požárů, ale také u dopravních nehod, při záplavách, při odstraňování popadaných stromů a jsou nápomocni při hledání pohřešovaných osob.  Výjezdová jednotka již nevyjíždí na houkání sirény, ale na zprávu SMS, která přijde každému členu výjezdové jednotky na mobilní telefon.

Členové výjezdové jednotky absolvují každoročně nejrůznější školení.  V loňském roce SDH zaznamenal 26 událostí. Letos absolvovali hasiči z Dobříše již 15 výjezdů, z toho devětkrát k požáru. Starostou Sboru dobrovolných hasičů je Jaroslav Pytlík, velitelem Sboru dobrovolných hasičů a také velitelem výjezdové jednotky je Petr Mařík. Družstvo malých hasičů, které čítá celkem 10 dětí, vedou Vlastimil Pavezka, Jakub Mařík a Petr Duchan. Sezóna 2014 byla jejich první a nutno zmínit, že velice úspěšná.  Sportovní družstvo založily také ženy a i ony mají za sebou první úspěchy. Družstvo mužů se tradičně a s úspěchy účastní řady soutěží. Vloni SDH obdržel od města Dobříš novou závodní mašinu PS 19, což výsledky družstev ještě o mnoho pozvedlo.

Účast na soutěžích však není jedinou aktivitou. SDH například inicioval sbírku víček na pomoc postiženým dětem. Mimo to probíhá preventivní a výchovná činnost ze strany SDH pod názvem „Mladý hasík“, která zahrnuje besedy a ukázky na školách.

autor článku: Iveta Šedivá (zdroj: Monika Maříková)