Dnes je sobota 26. září, svátek má Andrea,
je Mezinárodní den kulturního dialogu.

www.bobcatdobris.cz/

Páter Angelo Scarano: Netradiční slovo (nejen) k Velikonocům

přidáno: 22. 03. 2020

Mnozí z nás mají nedělní den neodmyslitelně spjatý s návštěvou kostelů a bohoslužeb. Dnes však nic takového nepřichází v úvahu. S velkou radostí tak právě v neděli zveřejňujeme povzbudivé slovo (nejen) k Velikonocům. Dobříšský pan farář ho posílá společně se srdečnými pozdravy a přáním hodně sil nám všem.

Vážení a milí občané,

toto „slovo k Velikonocům“ píšu ve velmi zvláštní a pohnuté době, kdy koronavirová epidemie postupuje velmi rychle – a nikdo netuší, jaký bude stav za několik týdnů, kolem Velikonoc. V každém případě se dá očekávat, že ať tak či onak, situace nebude příliš utěšená, protože škody způsobené (především na rovině lidské, ale i ekonomické) jsou už teď značné.

Podělím se o podněty, které mě samotného „drží nad vodou“ a povzbuzují.

Vytěžit ze současné situace maximum. Hledat, jak jednat za nových okolností. Hledat, co si z toho odnést. Možná objevím, že mnohé starosti a strasti „běžného pokojného života“ byly vlastně malicherné. A že lidský život je „víc“, jde v něm o víc. Možná zjistím, že mnohé obavy a konflikty byly zbytečné, kvůli podružným věcem: a že jsou hodnoty daleko důležitější, které se dají odhalit díky „hurikánu koronaviru“, jenž převrátí naše životy takřka ze dne na den. Možná objevím, že když je naše existence odhalena až na samou „dřeň“, tak zůstává jen pár důležitých pilířů.

A o které pilíře jde? Velmi prostou odpověď jsem našel ve slovech papeže Františka, určených všem postiženým koronavirem (přímo, či nepřímo) právě v těchto dnech:

“Musíme znovu objevit detaily malých věcí, drobných projevů něhy a pozornosti vůči lidem, kteří jsou nám blízcí, naší rodině, přátelům. Musíme porozumět tomu, že v malých věcech leží náš poklad. V gestech něhy, náklonnosti a soucitu, jež mají tendenci ztratit se v anonymitě každodenního života. Přesto jsou důležitá, rozhodující. Právě známá gesta pozornosti k detailům každodenního života činí život smysluplným, vytvářejí společenství a komunikaci mezi námi.”

Paradoxně díky koronaviru můžeme zušlechtit své lidství tím, že se otevřeme i pro ty vzdálené, „anonymní“ sousedy a spoluobčany, kteří jsou odkázaní na pomoc druhých. Objevíme tak novou radost, radost z darování života – „jen tak“, nezištně. V sobě odkryjeme pramínek velikonoční radosti, která prýští z předávání života. Přesně o to jde o Velikonocích – o život, o darování života tam, kde je prázdnota, beznaděje, bolest.

Kéž se nám to daří!

Vskutku životodárné a oživující Velikonoce přeji,

P. Angelo, farář katolické farnosti

Informace k fungování kostela a Pastoračního centra sv. Tomáše v Dobříši

V kostele v Dobříši se bohoslužby zatím nebudou konat (do odvolání).

  • Vzhledem k nouzovému stavu, který vyhlásila vláda ČR, vydala ČBK prohlášení, v němž uděluje dispens od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách všem věřícím (do odvolání).

Na vesnicích mše nebudou, eucharistie bude podána na požádání knězem nebo akolytou.

V neděli můžete sledovat mše on-line, případně doporučuji se zamyslet nad nedělními texty (sami, s rodinou), najdete je zde: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie.

Bohoslužby můžete sledovat:

V Pastoračním centru sv. Tomáše nebudou probíhat žádné aktivity (do odvolání). 

  • Všechny programy včetně postní duchovní přípravy s Doc. Mireií Ryškovou jsme museli zrušit. Doporučujeme EXERCICIE online, které najdete v "aktualitách" na webových stránkách farnosti. 

Kněz je k dispozici na tel. 777 739 612 (Angelo Scarano).

autor článku: Pastorační centrum sv. Tomáše - ŘK farnost Dobříš