Dnes je sobota 26. září, svátek má Andrea,
je Mezinárodní den kulturního dialogu.

www.bobcatdobris.cz/

Potíže „Okrašlovacího spolku města Dobříše“

přidáno: 18. 03. 2020

Okrašlovací spolek města Dobříše (dále jen OSD) byl založen v roce 1904 a přerušit činnost musel pouze na 40 let za vlády komunistů v naší zemi. V průběhu svojí existence svoji činnost zaměřoval především na dobříšské občany, dobříšskou historii, dobříšské památky.

My, současní členové, se snažíme pokračovat v odkazu našich předchůdců. V tomto duchu jsme připojili i ekologické aktivity. Petr Kadlec, náš předseda, svým zájmem o minulost seznamuje dobříšskou veřejnost s historií Dobříše. Již vyšel Průvodce Anglickým parkem a publikace o dobříšských rybnících čeká na fotodokumentaci, jejíž pořízení je závislé na vhodném slunečném dni.

V minulém roce byla úspěšná Noc v muzeích; komentovaná prohlídka několika zajímavými kulturními památkami přivedla účastníky do Zámku (aktuálně výstava/muzeum hraček), do Muzea rukavic v Kopáčkově domě a do depozitáře Dobříšského muzea, kde byla zakončena i doprovodným koncertem.

Již několik let nás nenechává v klidu neupravený stav záhonů na náměstí, kolem radnice i v Prokopově zahradě. Naše snaha je marná, když se nezapojí ti, co by měli. Také jsme se zapojili do sportovní akce „Dobříšská osmička“. Do běžeckých kategorií od těch nejmenších se účastnilo cca. 360 běžců.

Naší nejnavštěvovanější akcí jsou „Taneční čaje o páté“

(založené v roce 2008) konané v Kulturním domě 1x měsíčně. Je to společenské setkání za doprovodu živé hudby k tanci.

Tato akce byla vždy závislá na podpoře města Dobříš, jelikož výdaje na sál, kapely, zvuk atd. nejsou možné za cenu minimálního dobrovolného vstupného (které bylo už jednou zdvojnásobeno) uhradit v plné výši. Bohužel kvůli malé finanční podpoře města Dobříš pro rok 2020 musíme bojovat za to, aby Taneční čaje zůstaly zachovány. Žadatelů o dotace bylo v tomto roce mnoho (jak nám vysvětlil současný starosta Pavel Svoboda) a priority města jsou zřejmě jinde. Grant města spadl na méně než třetinu oproti loňskému roku. Více jak 80% z grantu odevzdáme zpět městu za nájem sálu v KD.

Varianta ucházet se o granty jinde za předpokladu podobné byrokratické zátěže není pro potenciální zpracovatele grantu ve spolku reálná. Návrh městu, aby pro spolky poskytlo pomoc úředníků se zpracováním grantů od jiných subjektů, nebyl zatím oslyšen.

Spolek toto období přečká. Po vyčerpání finančních zásob spolku se Taneční čaje přeruší, kniha o Dobříšských rybnících vyjde později, ale sbírat odpadky budeme a starat se o zeleň města vydržíme.

Petice za zapsání dobříšského tzv. Karlova mostu přes Pilský potok kulturní památkou podporovanou spolkem má k dnešnímu dni již přes 800 podpisů. Se zapsáním souhlasí i Zastupitelstvo města Dobříše (více na webu OSD). Připravujeme podklady pro jednání se Středočeským krajem.

Pozvánka na "Taneční čaje o páté"

Na závěr bych Vás rád pozval na „Taneční čaje o páté“, které jsou sice pro tuto chvíli pozastaveny, nicměně jim bohužel hrozí, že po 12 letech skončí úplně. Ve spolku samozřejmě probíhají jednání o seřezání nákladů nejen na Taneční čaje v roce 2020, z nichž vyplyne, jak to s Tanečními čaji bude dál.

Svou účastí nás pak nejen podpoříte,  ale užijete si krásný večer plný zábavy, hudby a tance.

"V souladu s nařízením vlády jsou po dobu nouzového stavu v KD zrušeny všechny veřejné akce, tudíž i "Taneční čaje o páté"… Bohužel o tom rozhodla epidemie... ne finanční potíže, na které článek upozorňuje. Já však věřím a doufám, že si v KD do prázdnin zatančíte, až vás nohy budou bolet…," doplnila nám ředitelka Kulturního střediska Dobříš Jindřiška Kastnerová. 

Těšíme se na Vás.

Více na webu OSD:

autor článku: Okrašlovací spolek města Dobříše