Dnes je úterý 29. září, svátek má Michal.

www.bobcatdobris.cz/

Koncerty pro dobříšské varhany

přidáno: 25. 01. 2016

Před sedmi měsíci byl v Dobříši založen nový spolek Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Cílem je zajistit finanční prostředky pro obnovu varhan a přispívat ke zlepšení kulturního a společenského života ve městě. Jak probíhá realizace jejich prvního cíle?

Varhany neslouží jen k doprovodu bohoslužeb, ale používají se při svatbách, pohřbech a koncertech. Dobříš je městem se značným kulturním životem, ale pro kvalitní interpretaci varhanní hudby není vyhovující nástroj a ani jiný prostor. Obnova varhan umožní obyvatelům tohoto města poznat krásu varhanní hudby. Spolupráce Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice a dobříšské farnosti se Základní uměleckou školou v Dobříši dává naději na možnost výuky hry na tento královský nástroj. 

Předpokládaná cena nových varhan se pohybuje v rozmezí 3 - 4 miliony korun. Od založení spolku a od záhájení aktivit uběhlo cca sedm měsíců a předběžná výsledovka hospodaření spolku za rok 2015 se blíží ke 1/4 milionu, přesněji 246 tisíc korun včetně režejního účtu spolku. Je třeba především poděkovat všem občanům města, kteří finančně přispěli na projekt obnovy varhan. Dále pak Ing. Jeronýmu Colloredo Mansfeldovi a firmě Ferona,a. s. za sponzorské dary. Velký dík patří organizátorům a především zaměstnancům firmy Bobcat za sbírku v rámci "dne sociální potřebnosti" v celkové výši 50 tisíc korun. Tři benefiční adventní koncerty pořádané v kostele Nejsvětější Trojice přilákaly posluchače, kteří přispěli částkou ve výši 21 tisíc korun. Samozřejmě je třeba též poděkovat všem hudebníkům a zpěvákům, kteří se v průběhu roku 2015 svou účastí bez nároku na honorář, podíleli na krásném výsledku sbírky.
V rámci programu Koncerty pro varhany nabídne Sdružení pro obnovu varhan v tomto roce všem milovníkům hudby a příznivcům projektu šest benefičních koncertů. Po doladění detailů budou termíny včas uvedeny.
 

autor článku: Ivo Kylar