Dnes je úterý 29. září, svátek má Michal.

www.bobcatdobris.cz/

Dušičkové zastavení s Mozartem pro dobříšské varhany

přidáno: 25. 10. 2017

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a dobříšská farnost zve všechny přátele a milovníky krásné hudby na poslední Mozartovu liturgickou skladbu Requiem v d-moll (Köchelův seznam 626) pro sóla sbor a orchestr. 5. benefiční koncert v podání Komorního orchestru Akademie Praha a Chrámového sboru svatého Ducha přednese toto dílo 5. listopadu 2017 v Zrcadlovém sálu dobříšského zámku od 19:00 hod. Dobrovolné vstupné je určeno na podporu projektu obnovy dobříšských varhan.

Mozart začal skládat Requiem na základě velkorysé zakázky od anonymního člověka, který byl ve skutečnosti služebníkem hraběte Franze von Walsegg Stuppach, bohatého šlechtice, který chtěl Requiem vydávat za vlastní dílo, složené k uctění památky své manželky. Uvedenou skladbu však Mozart z důvodu infekční nemoci a následné smrti 5. prosince 1791 nedokončil. Po skladatelově smrti se Mozartova vdova Constanze zavázala hudebnímu nakladatelství Breitkopf und Hartel, že Requiem bude dokončeno a připraveno k vydání. V průběhu následujícího období bylo osloveno několik dalších hudebníků, kteří však se neodvážili do geniálního rukopisu zasáhnout, až se Requiem dostalo do rukou skladatele Franze Xavera Süssmayra, jenž byl Mozartovým žákem, a ten dílo dokončil. První představení zkompletovaného Requiem se konalo ve Vídni v roce 1793, a skladba se stala v krátké době dobře známá v celé Evropě. (zdroj: https://www.wikipedia.org/)

autor článku: Ivo Kylar | předseda spolku Sdružení pro obnovu varhan